Aktuality

Slavnostní zahájení činnosti Institutu Srdce Poohří

V sobotu 21. 8. 2021 se uskutečnila dlouho očekávaná akce – slavnostní zahájení činnosti institutu Srdce Poohří. Účast na akci byla mimořádná a byla by ještě větší, kdyby se řada pozvaných hostů nenacházela na dovolených. Skladba účastníků byla velmi pestrá, od předních akademických osobností přes profesionální i dobrovolné ochránce přírody a zástupce komunální samosprávy až po příznivce a zájemce z řad místních občanů. Po úvodních projevech a seznámení účastníků proběhlo několik odborných přednášek, jež odstartovaly následné přínosné diskuze a kuloární debaty. Kombinace skvělé společnosti, bohatého cateringu a hudebního doprovodu Jazz tria Jiřího Stivína jr. vytvořila nezapomenutelnou atmosféru, která je odrazovým můstkem pro plánování a realizaci celé řady aktivit ve prospěch zachování přírodních hodnot jedinečného Středního Poohří.