Aktuality

Co se děje na líhništích

Jedním ze základních pilířů záchranného programu je budování líhnišť. Ta slouží nejen jako kladiště vajec, ale také jako místo úkrytu či rozmnožování. Na našich líhništích je momentálně čilý ruch – červen je totiž, co se reprodukce týče, pro hady vůbec nejaktivnější měsíc. Samci vyhledávají samice a pokud narazí na soka, neváhají o své vyvolené bojovat. Během zápasu se přetlačují a vzájemně obtáčí, ve snaze přitisknout protivníkovi hlavu k zemi, což se rovná porážce a velkému ponížení.