Aktuality

Konference České herpetologické společnosti

První říjnovou sobotu se uskutečnila 35. konference České herpetologické společnosti (ČHS) pod záštitou Zoologické zahrady hl. m. Prahy. Tuto výjimečnou a vlivem koronaviru oddalovanou událost si přirozeně nenechali ujít ani vybraní členové spolku Zamenis, kteří jsou zároveň i členy této společnosti.

Po úvodním zasedání rady ČHS následovala exkurze po ZOO Praha se zaměřením na novinky ze světa obojživelníků a plazů. Účastníci tak měli možnost pozorovat vzácné žáby z jezera Titicaca – vodnice posvátné, pochovat si nový druh hada – užovku urartskou, na jejímž popisu se podíleli čeští a slovenští herpetologové, sledovat při krmení varany komodské či shlédnout zázemí chovu velemloků čínských. Po exkurzi následovaly velmi zajímavé přednášky a na ně navazující diskuze. Při příležitosti sjezdu významných herpetologických kapacit padly různé podněty a myšlenky stran vědeckých i ochranářských aktivit Environmentálního institutu Srdce Poohří.  Veškeré nápady a ideje se budeme snažit rozvíjet během další spolupráce. Velmi přínosná byla i exkurze na přirozený biotop zbudovaný pro obojživelníky a plazy v rámci areálu ZOO, který je inspirací pro naši biotopovou zahradu v Osvinově.