Aktuality

Spolupráce se ZOO Plzeň

Spolek Zamenis dlouhodobě spolupracuje se zoologickou zahradou města Plzně. V rámci projektu Chráníme doma za humny se daří získávat prostředky na péči o lokality s ohroženými druhy a představovat je široké veřejnosti. K projektům na podporu populace chřástala polního (Crex crex), sýčka obecného (Athene noctua) či vybraným ohroženým druhům rostlin se od letošního roku přidává i užovka stromová. Přispět lze prostřednictvím tohoto QR kódu.