Aktuality

Úspěšný nález užovek hladkých (Coronella austriaca) na líhništi

Užovka hladká (Coronella austriaca) patří mezi silně ohrožené druhy a každý její nález je proto potěšující. Při pravidelné kontrole líhnišť v polovině srpna 2021 jsme na jednom z kompostů v chatové osadě objevili hned 6 samic užovek hladkých společně se tísnících pod jednou deskou.

Je zřejmé, že nešlo o náhodu a důvodem tohoto “shromáždění” byl blížící se čas, kdy užovky rodí mláďata. Užovka hladká je vejcoživorodá, což znamená, že se vejce inkubují v těle samice a mláďata se klubou těsně před porodem, v jeho průběhu, či těsně po něm. O 14 dní později jsme na stejném místě skutečně našli velké množství novorozených užovek hladkých.  
Jak je patrné z fotodokumentace, dospělá užovka hladká je zbarvena hnědě až šedohnědě, typická je pro ni tmavá skvrna za hlavou. Tmavší skvrny na zádech a bocích mohou někdy splývat a vytvářet kresbu podobnou klikaté čáře zmije. Spolehlivým znakem pro rozlišení je tvar zorničky oka – zornice zmije je svislá, zornice užovky kruhová. Novorozená mláďata měří pouhých 15–18 cm a na jejich šedém a stříbrošedém podkladě je vzor tmavých skvrn velmi kontrastní. Bříško pak mají velmi sytě oranžovo-červené na rozdíl od dospělých jedinců, jejichž břišní strana je šedá či šedožlutá. 
Je samozřejmě žádoucí hady co nejméně rušit, a proto jsme situaci na líhništi pouze zdokumentovali, avšak s hady nijak nemanipulovali. Pokud přeci jen užovku hladkou vyrušíte, může se bránit i kousáním, které je však zpravidla neškodné.