Aktuality

Návštěva teraristické společnosti Praha

Ve dnech 17.-19.5. zavítala do našeho environmentálního institutu návštěva z Teraristické společnosti Praha. I přes nepřízeň počasí jsme vyrazili na líhniště, kde mohli vidět rozmanité druhy plazů. Druhý den jsme navštívili Želinský meandr na řece Ohři, přírodní památku a evropsky významnou lokalitu. Měli jsme štěstí protože vedle ještěrky zelené zde mohli návštěvníci pozorovat také všechny 4 druhy našich užovek. Jednomu z účastníků se poštěstil kapitální úlovek, když spatřil užovku stromovou, dosahující váhy 915 g. Byl to nejtěžší had za celou dobu našich výzkumů.