Aktuality

Environmentálně-sportovně-vzdělávací pobyt pro zaměstnance Svoboda & Williams a jejich děti

V Srdci Poohří proběhl o víkendu environmentálně-sportovně-vzdělávací pobyt pro zaměstnance Svoboda & Williams a jejich děti, v jehož průběhu účastníci navštívili líhniště plazů za účasti přírodovědce Karla Janouška ze spolku Zamenis a měli možnost vlastníma rukama přispět k budování tůní pro mloka skvrnitého na přítoku Pekelského potoka. 
 
Prostor byl také pro sportovní aktivity, kterých oblast Středního Poohří nabízí víc než dost. Jeden den strávili dospělí i děti na kolech podél Ohře, druhý den na kánoích z Velichova do Perštejna, kdy měli štěstí při pozorování zdejších vodních ptáků, jako je například volavka popelavá, ledňáček říční, skorec vodní nebo morčák velký. Třetí den se uskutečnila pěší výprava do NPR Nebesa s výstupem na Himlštejn, jejíž součástí bylo poznávání rozmanité fauny i flóry Středního Poohří. Účastníci tak viděli užovku stromovou, užovku obojkovou, užovku hladkou, zmiji obecnou, skokana štíhlého, skokana hnědého, ropuchu obecnou, čolka obecného, ale také áron plamatý či rozchodnici. Celý pobyt byl zakončen přednáškou na téma Fauna a flóra Kostariky.