Aktuality

Přírodovědný kurz mladých ekologů

Jedním z prvních uživatelů environmentálního institutu se stali žáci 1. ročníku oboru ekologie a životní prostředí ze Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech, kteří zde na přelomu května a června absolvovali pětidenní přírodovědný kurz. 

Smyslem projektu bylo studentům ekologie zajistit terénní cvičení, které rozšíří jejich znalosti, zlepší jejich orientaci v terénu a naučí je dovednostem pro ekologa nezbytným (odchyt živočichů různými metodami, determinace rostlin). Osvinov je pro tento účel ideálním místem. Z přírodovědného hlediska se jedná o lokalitu velmi cennou, lokalizovanou přímo v srdci Přírodního parku Stráž nad Ohří a v blízkém sousedství Národní přírodní rezervace Nebesa. Jedinečná poloha umožnila pěší návštěvy lokalit v údolí Ohře a v přilehlých Krušných i Doupovských horách. Jedná se navíc o území s mimořádnou hojností plazů, čehož bylo využito při stanovení cíle přírodovědného kurzu – pozorovat v přírodě všech 5 našich druhů hadů. První 2 druhy (užovku obojkovou a užovku stromovou) jsme zaznamenali hned do 10 minut od vystoupení z vlaku ve Stráži nad Ohří. Za dalším druhem, zmijí obecnou, jsme v úterý vyrazili do Krušných hor. Studenti se sami mohli přesvědčit, že zmije obecná už dávno není obecná, tedy přítomná na každém rohu. Po půl hodině prohledávání ideální lokality to většina účastníků už vzdala a raději rozbalila svačiny. Naštěstí se v týmu vyskytoval student, který byl schopen identifikovat hnědou zmijí samičku v hromadě hnědých větví, což je výkon na úrovni profesionálního herpetologa. Vysloužil si tím přezdívku „zmiják“ a zachránil tak celý projekt. Další den jsme v okolí Stráže nad Ohří pozorovali užovku hladkou, našeho nejmenšího hada, a za posledním hadem, užovkou podplamatou, jsme vyrazili ve čtvrtek do přírodní památky Želinský meandr, kde se tento vodní had vyskytuje vcelku hojně. Kromě hadů jsme v průběhu týdne viděli i celou řadu ostatních plazů, obojživelníků včetně velmi vzácného mloka skvrnitého, rostlin, brouků a měkkýšů, např. velevruba tupého a škebli říční. Studenti měli na mnoha lokalitách možnost vyzkoušet si různé metody pozorování a odchytu druhů a vedli si skvěle.