Aktuality

Environmentální institut Srdce Poohří hostil herpetologický seminář

Přes padesát účastníků se v prvních červnových dnech sešlo na na herpetologickém semináři, tradiční dvoudenní akci organizované Agenturou ochrany přírody a krajiny. Na programu byla metodologie při monitoringu a mapování obojživelníků a plazů. Ve spolupráci s hlavní organizátorkou Lenkou Jeřábkovou jsme vytipovali lokality s výskytem užovky hladké, podplamaté a stromové, ještěrky zelené a obecné, čolků obecných a horských, skokanů štíhlých a mloka skvrnitého, a trénovali schopnosti rozpoznávat tyto druhy v terénních podmínkách. Navzdory početné skupině se nám podařilo spatřit i vzácné druhy, potěšil nás zejména nález dvou dospělých užovek stromových v Želinském meandru -  ačkoliv se to vzhledem k názvu tohoto hada může zdát paradoxní, pozorovat ho na stromě je výjimečné. Seminář vyvrcholil udělováním Asklépiova řádu vybraným osobnostem naší herpetologické scény.